ครัวการบินภูเก็ต

อาคารเรียนรวม
ราชภัฎนครราชสีมา

โรงพยาบาลศิริราช

โรงเรียนอัสสัมชัญ
จังหวัดลำปาง

ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จังหวัดอยุธยา

Big-C สาขาติวานนท์

ห้างเซ็นทรัล ชลบุรี

อาคารสำนักงาน
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ห้างเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

Workpoint Studio

สถานีรถไฟหัวลำโพง

โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ห้างเอกมัย เกตเวย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ม.พระจอมเกล้าธนบุรี

โรงละครไซม่อนสตาร์
จังหวัดภูเก็ต
   
   
ภาวะโลกร้อนไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปของมนุษย์โลก ซึ่งปัญหาที่ต้องเจอชนิดหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ อุณหภูมิที่ สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีฤดูร้อน ยาวนาน จึงส่งผลให้ประชากรหลายๆ ครอบครัวแก้ปัญหา โดยการใช้แอร์คอนดิชั่นเป็นตัวช่วย ผลการสำรวจของ สถาบันวิจัยอย่างเป็นทางการระบุว่า   บริษัท โปรเวิร์ค จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้ติดตั้งฉนวนกันความร้อนและดูดซับเสียงในสถานที่ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นบริษัท สตูดิโอของบริษัทเอกชน หรือสถานศึกษาของรัฐบาล   บริษัท โปรเวิร์ค จำกัด เป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งฉนวนกันความร้อนและดูดซับเสียง โดยเราได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาความร้อน ที่เกิดขึ้นจากการถ่ายเทความร้อนจากหลังคา ผนัง เข้าสู่ตัวอาคาร โดยใช้ Polyurethane Foam, Cellulose Fibre, Ceramic Coating